پروفایل و تنظیمات کاربری در شبکه پیام

299

پروفایل من تعداد تصاویر، تعداد دوستان در شبکه اجتماعی، ویدیو ها و تصاویر ارسال شده و ... قابل مشاهده می باشد. ویرایش پروفایل در این بخش شما می توانید مشخصات شخصی را وارد نمائید، به نوعی می توانید رزومه شخصی خود را وارد کنید، که این کار جهت شناخت دیگران از شما می باشد. ویرایش تصویر پروفایل در صورت تمایل یک تصویر شخصی یا لوگو از سازمان خود را با حجم 500 کیلوبایت و با فرمت JPG/GIF یا PNG