گلایه های مردم از خالی شدن خط «مقدم»

538
دوربین تسنیم همزمان با سالگرد شهید حسن طهرانی مقدم به میان مردم رفته است تا نظرات آنها را در خصوص نقش مدیر جهادی در ایجاد اقتدار و عزت جویا شود.
خبرگزاری تسنیم 7.2 هزار دنبال کننده
pixel