تیزر معرفی اثر "هیس"

704
حرف نمی‌زنیم، اما صدا قطع نمی‌شود / «هیس» امری نیست، آرزوی وضعیتی ست که همه بتوانند در آن حرفی برای گفتن داشته باشند / روزی می‌آید که همه با گوش‌هایشان حرف خواهند زد. / روزی که در آن «هیس» دعوتی خواهد بود به دنیای کشف و سکوت... /// محسن امیری‌مقدم
pixel