ظهور امام زمان نزدیک است!

762
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

برای فهمیدن اینکه ظهور امام زمان خیلی نزدیک است ، کافی است به تحول ناگهانی جهان و پوست انداختن کامل جامعه بشری توجه کنیم که در اثر گسترش وسایل ارتباط جمعی رخ داده ... و اینکه شرایط برای یک قطبی شدن جهان فراهم شده است ! انشالله با آمادگی کامل به قرنِ ظهور ِامام زمان وارد شویم و به استقبال ِتولد دوباره بشریت برویم

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1