حس ششم شما چیست؟

61

حس ششم شما چیست؟ در این برنامه شما با 10 تست روبرو می شوید و برای هریک حدود 10 ثانیه فرصت دارید. به سوالات صادقانه پاسخ دهید و مجموع امتیارات خود را بدست آورده و با آخر ویدیو مقایسه کنید تا دریابید حس ششم شما چیست.

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده