همه چیز درباره ی کشف هفت خواهر زمین

1,168
۴ اسفند ۹۵ ستاره شناسان گفتند که هفت سیاره ی فراخورشیدی در مدار ستاره ا ی نزدیک به زمین کشف کرده اند. خبر از این جهت مهم است که این سیارات خیلی شبیه به زمین هستند و ممکن است روی آن ها آب مایع وجود داشته باشد. وجود آب مایع روی سیارات می تواند به معنی حضور حیات باشد.
دنیای مجازی-VIrtual WOrld 2.2 هزار دنبال کننده
pixel