سفر به درک در بلوچستان(چابهار)

732

سرزمین پهناور چهار فصل و غنی بلوچستان دارای مناظر طبیعی و زیبای خارق العاده بسیاری بوده که حتی به جرات می توان گفت بخش عمده ای از این مناطق هنوز کمتر شناخته شده و تا حد بسیاری، بکر و دست نخورده باقی مانده اس درک یکی از جا های بکر بلوچستان هست ویدیو عمران حوت www.Instagram.com/@Imranhoath

۶ ماه پیش
# درک