وبینار ثروت سازی از طریق #خودآفرینی

37
خودآفرینی 0 دنبال‌ کننده
در وبینار خودآفرینی از طریق عمل به دانسته ها ،مهندس رحیم خورشیدی بنیان گذار استارتاپ خودآفرینی راجع به روشهای موثر وکاربردی صحبت می کند که از آن طریق می توانیم به دانسته های خود که از طریق کتاب ها،سمینارها و...یاد گرفته ایم عمل کنیم.
خودآفرینی 0 دنبال کننده
pixel