ترسیم فنی - حمید رضا شیردل

185

جمع بندی ترسیم فنی کارنامه با حضور استاد حمید رضا شیردل --------------- رزرو جمع بندی خردادماه ۹۸ کارنامه ---------- آموزشگاه تخصصی کنکور هنر جنوب کشور در کنکور سراسری هنر سال ۹۷ مشاوره ۱۰۰% رایگان و برنامه ریزی تخصصی کنکور هنر ۹۸ ویژه هنرجویان هنرستان ها و متقاضیان تغییر رشته رزرو مشاوره رایگان: 09337072173 09173361258