آموزش طراحی سوال

571

بارعایت قوانین ذکر شده در این ویدیو، احتمال تایید سوال خود را بسیار بالا خواهید برد.

نت رای
نت رای 7 دنبال کننده