دیلیت اکانت تلگرام طلایی Delete Account Telegram

5,248
5,248 بازدید
اشتراک گذاری
دیلیت اکانت تلگرام طلایی در سایتwww.deleter.ir حذف حساب یا دیلیت اکانت تلگرام رسمی و طلایی برای دیلیت اکانت برنامه تلگرام توسط Telegram API وارد سایت حذف اکانت تلگرام شوید و یا حساب تلگرام رسمی یا طلایی خود را حذف کنید. شماره خود را وارد کنید و سایت تلگرام یک کد تأیید از طریق Telegram (نه SMS) را برای شما ارسال می کند که برای حذف دیلیت اکانت تلگرام اصلی یا تلگرام طلایی به آن نیاز است. شماره تلگرام رسمی یا طلایی شما 989123456789+ لطفا شماره تلگرام را در قالب بین المللی وارد کنید
pixel