رضا بهبودی چند صفحه از دوازده صندلی را می‌خواند

555

رضا بهبودی، در مراسم رونمایی رمان دوازده صندلی، نوشته‌ی ایلف و پتروف و ترجمه‌ی آبتین گلکار، صفحاتی از کتاب را برای حاضران می‌خواند. این مراسم در محل خانه‌ی هنر مد و به میزبانی نشر ماهی برگزار شد.

نشر ماهی
نشر ماهی 10 دنبال کننده