رزبری پای-زاویه سنجی با mpu6050 برای کواد کوپتر 1

490
ساخت کواد کوپتر با رزبری پای_جلسه اول_زاویه سنجی 1 جهت مشاهده پروژه،به وبسایت DMF313.IR مراجعه فرمایید.
mre.electronics 30 دنبال کننده
pixel