آیت الله تهرانی: می خواهم برای امام زمان روضه بخوانم

3,567

یکسال آیت الله تهرانی همان ابتدای سخنرانی شب تاسوعایش گفت: «امشب می خواهم برای یک نفر روضه بخوانم». چند بار این جمله را در اواسط سخنرانی تکرار کرد. وقتی به ذکر مصیبت رسید گفت: «حالا می خواهم برای امام زمان روضه عباس(ع) بخوانم»