تاریخچه جذاب از اولین تلویزیون دنیا از سال 1920 تا به امروز

481
تاریخچه تلویزیون خیلی جالبه از اولین اختراع تلویزیون تا به زمان حال
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
کارگردان: اوزگور سویملی - سینان اوزترک مدت زمان: 56 دقیقه
گودال - فصل 1 قسمت 1
pixel