احداث 88 مرکز جامع سلامت و مراکز درمانی شهری و روستایی

112
به منظور ارتقای سلامت محرومین و حمایت از برنامه های بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان، در شهریور ماه سال 1395، تفاهم نامه ی احداث 88 مرکز جامع سلامت و مراکز بهداشتی، درمانی با حضور دکتر مخبر و دکتر قاضی زاده هاشمی بین ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید. گزارش برنامه نمادو سیما از این مراسم را شاهد باشید.
pixel