تربیت مربی پیش دبستان میزان - پروژه شربت

577

ذهن بچه ها در حین ساخت شربت (با دیدن عکسهای گل محمدی و کارخانه گلاب گیری) کمی درگیر نحوه ساخته شدن گلاب شد. احساس آزادی و میل به کسب تجربه بچه ها را ازمحدوده لیوان و میز فراتر می برد. دیدن دانه های تخم شربتی در حال بزرگ شدن و بیرون ریختن از لیوان بهانه ای برای به کار افتادن تخیل بچه ها بود. ساختن کوه آتشفشان تخم شربتی! و سد تخم شربتی حاصل تخیل بچه ها بود. در نهایت بچه ها با لذت زیاد شربتهای دست ساز خودشان را خوردند تمیز کردن میز سرشار تخم شربتی فعالیت پایانی این بخش بود.