کلیپ کوتاه عاشقانه برای امام زمان

834
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

ستاره بارانِ جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک ! کلام از نگاه تو شکل می بندد خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی!

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده