داروی کبد چرب - کرم پلاکتی - مدال طلای جشنواره آلمان 2019

37

مدال ویژه (بالاترین مدال پزشکی) در زمینه تحقیقات دانشگاهی در سطح جهان در زمینه بیماریهای کبد و داروی کبد چرب و کرم پلاکتی دکتر افراسیابیان در جشنواره بین المللی نورنبرگ آلمان معتبرترین نمایشگاه علمی و تحقیقاتی کشور آلمان 2019

زندگی سالم
زندگی سالم 15 دنبال کننده