تاریخ مصور داراب

267
مجموعه عکسهای مربوط به کتاب ایران نامه که در سال ۱۳۴۷ تصویر و نگارش شده از روستاها و منطقه داراب میباشد .این کلیپ به همت گروه دارابنامه و عزیزان همراه جناب جلیل سلمان جناب محمد پیر نصرانی و جناب حسن برزگری تهیه شده
دارابنامه 64 دنبال کننده
pixel