امثال BBC برای کودکان کل دنیا طراحی فکری می کنند

679
سارا روستاپور برنامه ساز و مجری کودک اعتقاد دارد که دیگر دوره خاله و عموها در تلویزیون تمام شده و از طرفی هشدار می دهد که باید سریال سازی را با دانش و توانمندی بیشتری پیش برد که امثالِ BBC نتوانند اندیشه های مخرب شان را به خردِ کودکان ما بدهند.
خبرگزاری تسنیم 10.3 هزار دنبال کننده
pixel