معرفی کتاب های تشریح کامل سؤالات آزمون های نظام مهندسی رشته معماری

82
کتاب تشریح كامل سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری شامل آزمون های نظام مهندسی (از آذرماه سال ۹۲ تا مهرماه سال ۹۹) ویژه تمامی داطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ می باشد. لینک کتاب معماری نظارت: https://noavarpub.com/?p=274 لینک کتاب معماری اجرا: https://noavarpub.com/?p=658
pixel