دستگاه پانچ گالوانیزه

889
ساخت دستگاه پانچ گالوانیزه، به سفارش شرکت ویستابست.
سال دوم دانشکده
%79
کارگردان: رسول صدرعاملی مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
سال دوم دانشکده
pixel