واکسن HPV (زگیل تناسلی)

1,264

دکتر سلمان اسلامی دارای بورد تخصصی اورولوژی ایران عضو انجمن اورولوژی آسیا و اروپا انجام جدید ترین روشهای درمانی در اورولوژی درمان جراحی کم تهاجمی سنگهای کلیه و حالب به صورت بسته و با لیزر ( TUL , RIRS , PCNL ) جراحی های نازایی شامل واریکوسلکتومی میکروسکوپی و وازووازوستومی میکروسکوپی لیزر پروستات با استفاده از لیزر Nd-YAG راه ارتباطی با ایشان: http://www.khanepezeshkan.com/dr/eslamii

شرکت درمان گاز

شرکت درمان گاز

10 ماه پیش
نیتروس اکساید نیز در کرایو استفاده می شود