حفاظت، اسکورت و تشریفات خلیفه عربستان سازمان SEC

358
سازمان بین المللی حفاظت، اسکورت و تشریفات (SEC) زیر نظر اتحادیه اروپا دفاع شخصی فوق حرفه ای آموزش بادیگاردی شماره تماس ۰۹۱۲۸۰۳۵۴۴۸ و ۰۹۱۲۱۵۰۶۲۵۶
pixel