داغترین‌ها: #Copa America 2019

نماینده سراوان به یک کارمند: تو غلط می کنی!

964

در ویدیویی که از "محمد باسط درازهی"، نماینده مردم سراوان در مجلس، منتشر شده، او در سخنانی توهین آمیز به یک کارمند می گوید «تو ... می خوری از من دستور نمی گیری. تو غلط می کنی از من دستور نمی گیری. مردک...». این سخنان درازهی با واکنش تند و برخورد فیزیکی یکی از شهروندانی که در آنجا حضور داشته همراه می شود.