فیلم آموزش مقاومت مصالح؛ فصل سوم: مبحث پیچش

641

فیلم آموزش مقاومت مصالح؛ فصل سوم: مبحث پیچش آمادگی کنکور کارشناسی ارشد عمران | اطلاعات بیشتر و دانلود: https://shop.sazeplus.com/?p=2114

سازه پلاس
سازه پلاس 282 دنبال کننده