آشنایی با متدهای نوشتاری و تولید صدا در محیط کنسول سی شارپ

163
سکانس 06- آشنایی با متدهای نوشتاری و تولید صدا کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی ️مطالب بیان شده ️آشنایی با محیط Intellisense ️آشنایی متدهای دیگر نوشتاری ️آشنایی روند تولید صدای نت‌ها ️آشنایی با مفهوم خطاها و رفع خطا ️متد Write و بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با متد WriteLine ️متد Beep
pixel