دیرین دیرین-كارت اهدای عضو

1,532
1,532 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

با تشكر از جناب آقای ابوالحسنی تهیه كننده این مجموعه كه با روی خوش، سعه صدر و میل باطنی قبول كردند برای ترویج فرهنگ اهدای عضو قدم بردارند. از تمام كسانی كه به هر نحوی به گسترش فرهنگ اهدای عضو كمك می كنند متشكریم.

pixel