شکست تراکتور از صنعت نفت و حذف از جام حذفی

890
وداع تراکتورسازان با جام حذفی با شکست برابر صنعت نفت آبادان در ضربات پنالتی
AzariSport 15 دنبال کننده
pixel