بهترین بازیکن فصل از نگاه بازیکنان

578
ویلیان بازیکنی بود که از دید همبازی هایش بهترین بازیکن فصل آبی ها بوده و توانست این عنوان را برای دومین بار بدست آورد. www.chelsealondon.ir
pixel