انواع ویزای کار استرالیا

310
✅ از مزایای دریافت ویزای ۱۸۹ یا همان ویزای متخصص مستقل می توان به تحصیل، کار و اقامت دائم استرالیا، بهره گیری از امتیازات بیمه درمانی دولت استرالیا، بهره مندی از حقوق و مزایای اقامت دائم در این کشور و اقدام جهت پاسپورت استرالیا را نام برد.
بیتا 3 دنبال کننده
pixel