سیکل برودت - نحوه کارکرد یخچال و فریزر

2,639

فیلم آموزشی از چرخه برودت و تبادل دما و نحوه عمکرد یخچال و فریزرها. اندیکو نماینده کمپرسورهای برودتی سکاپ آلمان در ایران