معجزه‌ای به نام حسین بن علی (ع)

402
معجزه‌ای به نام حسین بن علی (ع) اتحاد همیشگی شیعیان در این سروده‌ی زیبای عراقی‌ها کاملا مشخصه؛ زائرین عزیز ایرانی اربعین به سوی ما بشتابید تا فدایتان شویم اگر چیزی نداریم تکه نان مان را با شما تقسیم میکنیم چشم هایمان به مرزها دوخته شده و منتظر شماییم
pixel