برنامه دوربین؛ قسمت 18 ؛ خیابانی پرازموزه در آمریکا ؛ شبکه جهانی جام جم

199

قسمت هجدهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: خیابانی در آمریکا که در آن چندین موزه است. ارسالی از: آقای شهربانی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45