مشاوره پیش از ازدواج 14

486
قبل از ازدواج خواسته هایتان، و وظایفی که برای خودتان متصور می دانید را با طرف مقابلتان چک کنید. ازدواج موفق سید مهدی طباطبایی فر، مدرس و مشاور خانواده، روانشناس و طرحواره درمانگر، کارشناس صدا و سیما، سیمای خانواده شبکه یک. برای دریافت اطلاعات تماس مطب ها و درخواست مشاوره در شهر های تهران و قم نامتان را به ۰۹۳۶۲۱۵۹۰۹۵ پیامک کنید
pixel