گزارش پنجمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

771

گزارش پنجمین روز سی و ششمین جشنواره فیلم فجر حواشی و نشست مطبوعاتی فیلمهای مغزهای كوچك زنگ زده كاری إز هومن سیدی امپراطور جهنم كاری إز پرویز شیخ طادی عرق سرد كاری إز سهیل بیرقی

آپاراتچی
آپاراتچی 6.5 هزار دنبال کننده