حتما قبل کاشت مو این ویدیو را ببینید

969

اولین بار در ایران جدیدترین متد روز دنیا حتی اگر سن شما از ۱۵ تا۷۰ سال میباشد برای خانمها واقایان حتی اگر ۳۰ ساله طاس هستید بدون نیاز به بانک مو و بدون جراحی بدون تراشیدن موها تراکم ۱۰۰% رویش مجدد موهایتان شبیه قبل ریزش فقط در مدت چند دقیقه دیگر نیازی به کاشت یا ترمیم مو یا سایر روشها نیست