کلیپ دهه کرامت 1

1,252
نشسته دریا در راه شما چشم جهان بر درگاه شما نگاه دنیا چون دیده تو را به بهترین ها بخشیده تو را
شبکه جهانبین 1.1 هزار دنبال کننده
pixel