جادوی صدا ( سری قدیم) قسمت چهارم

669
جادوی صدا ( سری قدیم) با اجرای افشین زی نوری

نازنین

1 سال پیش
سری اول جادوی صدا نسبت به سری دوم خیلی بهتر بود. در سری اول هم داوری قسمت آقایون منصفانه تر بود. آقای ژرژ پطرسی خیلی خوب و دقیق درباره شرکت کنندگان نظر می دادند. در این قسمت خانمی که دوم شد صدای خیلی دلنشینی داشتند و دوبله شون خوب بود مخصوصا به جای کیت وینسلت خیلی باور پذیر دوبله کردند
pixel