چرا "حضور" در تربيت فرزند؟

238
دکتر نیما قربانی 24 دنبال‌ کننده

دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * آشکارسازي مهر در سايه حضور * پيوند عميق احساسي در لحظه حضور * نتايج بي‌درنگ حضور بر جسم و ذهن و دل کودک

pixel