روزانه 7000 خوک زنده برای انسانها در آب جوش انداخته میشوند

2,690
خداوند یگانه بی همتا 163 دنبال‌ کننده
2,690 بازدید

در اسلام خوردن گوشت خوک حرام است آن هم بخاطر ضررهایی که دارد ولی آزار دادن این حیوان زبان بسته هم حرام و گناه است و در کل هرگونه حیوان آزاری و کشتن بی مورد و وحشیانه آنها گناه است و اگر کسی بی توبه از این گناهان بمیرد دچار عذاب دوزخ خواهد شد؛... ولی کسانیکه خوردن خوک را برای خودشان حلال شمردن را ببینید که چگونه وحشیانه این حیوان زبان بسته را شکنجه میدهند و میکشند

pixel