مشاوره کسب و کار موفقیت

204
نیما کیمیایی 28 دنبال‌ کننده
عموماً سازمان ها زمانی به مشاور مراجعه می کنند که تلاش قبلی آنها در زمینه توسعه به ثمر نرسیده باشد، مثلاً سازمان برنامه ای راهبردی تدوین کرده اما به هر دلیلی موفق به اجرای آن نشده است و یا اعضای سازمان درباره شیوه پاسخگویی به نیاز های خاص اتفاق نظر ندارند. بنابراین از مشاوران مدیریت کمک می گیرند تا تخصص لازم برای حل مسئله فراهم شده و دستیابی به اتفاق آرا آسان تر شود.
pixel