چرا یک انبار پوشک بچه احتکار است اما ۲/۵میلیون مسکن خالی در کشور احتکار نیست؟

156
Ammariyun_ 8 دنبال کننده
pixel