آشنایی با سامانه چارتیکس

1,259

در این ویدئو با نحوه کار سامانه چارتیکس جهت دسترسی به چارت بازار داخلی آشنا خواهید شد.

طلاچارت
طلاچارت 157 دنبال کننده