اولین اظهارات کودک آزار سنگدل بعد از دستگیری: بخدا دارم سکته می کنم

23,575
ریتم زندگی 22.2 هزار دنبال‌ کننده

اولین اظهارات کودک آزار سنگدل بعد از دستگیری: بخدا دارم سکته می کنم/خودم کلی گریه کردم

ریتم زندگی 22.2 هزار دنبال کننده
pixel