اولین اظهارات کودک آزار سنگدل بعد از دستگیری: بخدا دارم سکته می کنم

23,446
ریتم زندگی
ریتم زندگی 15.5 هزار دنبال‌ کننده

اولین اظهارات کودک آزار سنگدل بعد از دستگیری: بخدا دارم سکته می کنم/خودم کلی گریه کردم

ریتم زندگی
ریتم زندگی 15.5 هزار دنبال کننده