گچبری مدرن پیش ساخته پلی یورتان ، درنیکا دکور

802

در این پروژه از ابزار گلویی پلی یورتان و ابزار قاب بندی روی دیوار استفاده شده است. گچبری نور مخفی سقف، گچبری گلویی سقف و گچبری بدون رابیتس با استفاده از گچبری گلویی پلی یورتان به راحتی انجام میشود. با استفاده از ابزارهای دکوراتیو دیوار ایده های قاب بندی و طراحی دیوار میسر می باشد. با استفاده ابزار گلویی پلی یورتان گچبری سقف ساده و شیک و یا گچبری مدرن سقف پذیرایی ایجاد نمایید.