مدل سه بعدی جنین بند ناف جفت و آناتومی دستگاه تولید مثلی زن

351
3dschool 2 دنبال‌ کننده
351 بازدید
اشتراک گذاری
در روز چهاردهم قاعدگی تخمک نابالغ از فولیکول آزاد می شود و فولیکول تبدیل به جسم زرد میشود تخمک توسط زواید انگشت مانند انتهای لوله فالوپ به درون لوله جذب می شود و پس از ترکیب با اسپرم به سلول تخم یا زیگوت تبدیل می شود زیگوت با تقسیم های پی درپی میتوز به هنگام خروج از لوله فالوپ و رسیدن به رحم به ۳۲ سلول میرسد و بالاخره به صورت انبوهی از سلول بنام بلاستوسیست در دیواره رحم جایگزین می شود سلول های بیرونی آن جفت و بند ناف را تشکیل می دهد و سلول های درونی جنین را تشکیل میدهد بند ناف بادو سرخرگ و یک سیاهرگ عمل تبادل خون و مواد غذایی و اکسیژن و دی اکسید کربن را بین جفت و جنین انجام می دهد جفت نیز با اتصال خود به دستگاه گردش خون مادر مواد غذایی و اکسیژن لازم را به جنین انتقال میدهد در دستگاه تولید مثلی زن دو تخمدان وجود دارد که هر کدام با یک لوله فالوپ با رحم ارتباط دارد البته انتهای لوله های فالوپ زواید انگشت مانندی دارند و کمی از تخمدان فاصله دارند و تخمک نابالغ را به درون لوله می کشند هر تخمدان به وسیله یک جسم طناب مانند بنام رباط به رحم متصل است رحم انسان تقریباً به شکل گلابی هست.
3dschool 2 دنبال کننده
pixel