مداحی زیبا درباره امام زمان عج

3,032
دل غمگین بشارت ... غم عالم سرآید ... برود این زمستان ... خبر دیگر آید ... الله الله می آید فصل امید ... بر تاریکی می تازد صبح سپید ... شب را صبحی دگر است ... یاران وقت سحر است ... برخیز ای اهل وفا، برخیز ای روح رها ... جور دیگر باید دید، دیده ها را باید شست ... تا کی جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی؟ زیر باران باید رفت، کینه ها را باید شست باید پایان یابد، این دوزخ تنهایی ... برخیز تا به هم سازیم ... از عشق عالمی سازیم ... آن روز نوبهار آید ... آن روز شهسوار آید ...
جام جمکران 2.9 هزار دنبال کننده
pixel