جابه جایی بیش از 230 هزار مسافر در هفته اول تعطیلات نوروزی

21

جابه جایی بیش از 230 هزار مسافر در هفته اول تعطیلات نوروزی در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)